روایت وزیر اقتصاد از جنگ ارزی که مانع کاهش تورم شد خاندوزی ؛ وزیر اقتصاد : تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در کانال ۳۰ درصد می‌ماند وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری ...