غدیر، یک تاریخ است؛ تاریخى که ابتدایش مدینه است، میانش کربلا و انتهایش ظهور زمان مطالعه : ۱۵ دقیقه … تحقیق کامل و بی نقص در مورد عید غدیر خم واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، ...