انتقاد از نوسانات نرخ ارز / امکان تهاتر کالا با بلاروس فراهم شد وزیر صمت گفت: تنها راه حل برون رفت از وضع موجود، کاهش تصدی‌گری‌ها، همزمان با افزایش دامنه نظارت، تنظیم‌گری و تسهیلگری در اقتصاد است. « ...