تحولی در FATF رخ نداده است وزارت اقتصاد ؛ شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد. در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود ...